Energimassage & Chakrabalansering

En harmonisk och energifylld upplevelse som anpassas efter dina behov. Passar alla, men passar extra bra för dig som känner sig ur fas, obalans, hjärntrött och utbränd. Massage hjälper till för att frigöra energier och blockeringar på djupare frekvensnivå än vanlig traditionell klassisk massage, samt att öka energin där den är svag. I denna behandling kombineras klassisk massage med energimedicin (healing). Massagen med chakrabalansering balanserar hela människan genom att den skapar ett flöde som startar en process som gör oss medvetna om begränsningar och mönster, sådant som hindrar oss och håller oss tillbaka. Ett ökat flöde i kroppens energicenter ger ökad kraft och energi så att du känner dig fysiskt och psykiskt i balans och harmoni, samt att även en naturlig läkningsprocess kan starta.

Chakraflödesmassage innefattar även chakrabalansering, en enkel form av healing där terapeuten kan läsa in, känna av och lösa upp blockeringar i energibanorna. Vi har många chakran men vi pratar oftast om de sju stora chakrana.


  • Första Chakrat – Rotchakrat relaterar till den fysiska, materiella världen, familj, trygghet, stabilitet.
  • Andra Chakrat – Sexualchakrat relaterar till sexualitet, kreativitet, lust, glädje och relationer.
  • Tredje Chakrat – Navelchakrat relaterar till personlig kraft, vilja, styrka. mod och självkänsla.
  • Fjärde Chakrat – Hjärtchakrat relaterar till kärlek. medkänsla, förlåtelse och tacksamhet.
  • Femte Chakrat – Halschakrat relaterar till inre och yttre kommunikation (att höra sin inre röst ) och att utrycka det som är sant.
  • Sjätte Chakrat – Pannchakrat relaterar till intuition, intellekt, vakenhet, klarsynthet.
  • Sjunde Chakrat – Kronchakrat relaterar till en högre medvetandenivå, kunskap, visdom, insikt och frid.

Chakraflödesmassage startar en avgiftning på cell- och vibrerande energi nivå. Vilket hjälpt för att frigöra blockeringar och få fart på kroppens cirkulation och flöde på alla plan.

Den medför ökad kroppsmedvetenhet, fördjupad självkännedom och ett bättre immunförsvar.

Massagen rekommenderas vid muskelvärk, trötta stumma ben, dålig cirkulation, huvudvärk, fysisk/psykisk trötthet, utbrändhet, orkeslöshet, stress, oro och sömnproblem. När du vill utvecklas, må bra och känna dig i balans.